×

Obaveštenje

Lack of access rights - File '/images/spoljne2/003.jpg'

Računovodstvene usluge:

 • Usluge vođenja osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Usluge vođenja Pomoćnih knjiga (knjige blagajne, knjige materijalnih ulaganja, analitičke evidencije (potraživanja i obaveza, materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i dr.)
 • Usluge vođenja analitičke evidencije prometa kupaca i dobavljača (praćenje potraživanja i obaveza, izvodi otvorenih stavki itd)
 • Usluge obračun PDV-a (VAT)
 • Usluge vođenje raznih poreskih evidencija
 • Usluge vođenje platnog prometa
 • Usluge vođenje blagajne
 • Usluge obračuna zateznih kamata
 • Usluge izrada akata i odluka preduzeća u vezi sa računovodstvenim poslovanjem (pravilnik o blagajničkom poslovanju, odluke i pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji radnih mestai dr)
 • Usluge računovodstvene analize poslovanja
 • Usluge periodičnog obračuna i izveštaja po želji preduzeća
 • Usluge i izrada završnog računa (bilans uspeha, bilans stanja, aneks, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu,napomene uz finansijski izveštaj)
 • Ostale računovodstvene i konsultantske usluge

Naši klijenti

 • Umetnički Centar Talija

 • TABAS DOO

 • HAGLEITNER HYGIENE SYSTEM

 • NANSEN DIJALOG CENTAR

 • CERAM City Wellness Centar

 • Zelena Buducnost

 • Laserform

 • D Signed BY

 • Verbatim doo

 • Gataric International Group doo

 • vizartis

 • Suveniri

JoomShaper